Styrelsen för Gotlands schackförbund består efter årsmötet den 26 mars av sex ordinarie ledamöter och två suppleanter.

Ordförande är Lasse Linusson, vice ordförande Roger Jakobsson, sekreterare Sture Arrhed och kassör Michael Källström. Övriga ledamöter är Marcus Uneson (webbansvarig) och Pontus Klingenström. Suppleanterna är Gabriel Dehlin och André Lundin Varg.

Kontakt: lasse.linusson@gmail.com eller telefon 073 616 07 44