Gotlands schackförbund höll sitt årsmöte i Visby 26 mars. 17 personer, varav 5 på distans, deltog i mötet, som kunde se tillbaks på ett aktivt och framgångsrikt verksamhetsår. Här några axplock ur verksamhetsberättelsen:

Antalet traditionella klubbar var fyra (Visby SK, Hemse ASK, Burgsvik Alva SK, Schack Matt SK - som också är en skolschackklubb). Därtill skolschackklubbar i Öja, Roma (flera), Endre, Terra Nova, Orion, Polhem, Väskinde, Lärbro, Fårösund, Dalhem, Högbyskolan (ett flertal).

Antalet medlemmar ökade till 331 (240 året innan). Antalet kvinnliga medlemmar ökade till 91 (året innan 69).

Ett flertal offentliga arrangemang ordnades under 2021, på bibliotek och på museigården Petes. Mediebevakningen var omfattande och rapporteringen på vår egen hemsida omfattande, med ungefär en post i veckan i snitt.

Distriktsmästerskap, inklusive återuppståndna skolmästerskap, har genomförts med gott deltagande.

I slutordet på verksamhetsberättelsen skrev styrelsen att 2022 var ett mycket aktivt år för gotländskt schack. Som utmaningar anges att sprida schacket till fler skolor och att få fler kvinnliga medlemmar att delta i turneringar. Fler ledare och medlemmar som är beredda att ta på sig förtroendeuppdrag angavs också som angeläget.

Intresserade av att ta del av verksamhetsberättelsen i sin helhet och protokoll från årsmötet kan höra av sig till mig:

Lasse Linusson, ordförande Gotlands schackförbund lasse.linusson@gmail.com eller 073 616 07 44