Folkhögskolan i Hemse har blivit med uteschack! Skolan själv, Hemse ASK och Rf-Sisu är att tacka för det.

Ett nytt uteschack har invigts vid Gotlands Folkhögskola, Hemse, och har redan från början dragit till sig intresse. Hemse allmänna schackklubb, som håller till i folkhögskolans matsal, ansökte om projektmedel från "Regionmiljonen" och fick ja. Den miljonen har Region Gotland anslagit som ett sätt att få fart på idrottsrörelsen efter pandemin, och man har gett idrottsutbildarna RF Sisu Gotland förtroendet att fördela medlen.

Gotlands folkhögskola välkomnade idén om ett uteschack, ett förslag som ursprungligen väckts av Hemse ASK-medlemmen Emil Viklund, tidigare elev på skolan. Skolans personal anlade "brädet", bestående av markplattor i olika nyanser och Hemse ASK inhandlade pjäserna - med finansiering från ett projekt som RF Sisu Gotland beviljade.

Invigningen förrättades en klubbkväll, som samtidigt var en del av folkhögskolans "mitt i veckan" program. Det kom över 30 personer och det hela blev en väldigt trevlig tillställning. Dock sänkte sig snart mörkret, så det invigningsparti som femteklassaren från Högbyskolan Viktor Sinnemark och idrottsutbildaren Shamima Aktar påbörjat utomhus fick fortsätta inne.

Personal från folkhögskolan vittnar om att uteschacket används flitigt.

Hemse har fått ett nytt uteschack (foto: Sture Arrhed)

Viktor Sinnemark och Shamima Aktar gjorde de första dragen vid den officiella invigningen, men fick flytta inomhus när mörkret föll (foto: Lasse Linusson)