Datum Kategori nyheter

Söndagen den 24 mars, klockan 11.00, håller Gotlands schackförbund sitt årsmöte på Röda Korsets lokal "Kupan", Norra Hansegatan 14, Visby. Alla medlemmar i gotländska schackklubbar anslutna till Gotlands SF och därmed Sveriges schackförbund hälsas varmt välkomna. I anslutning till årsmötet spelas blixt-DM.

På dagordningen står sedvanliga årsmötesförhandlingar. Rösträtt och förslagsrätt på årsmötet har valda representanter för klubbarna. Alla medlemmar har rätt att närvara och att yttra sig. Handlingar inför årsmötet skickas ut (mejl) till klubbarna i god tid inför mötet (senast två veckor enligt stadgarna).

I samband med årsmötet serveras en enklare lunch.

Efter årsmötet spelas DM och junior-DM i blixt (separat inbjudan kommer på hemsidan). Detaljer om årsmötet bifogas som pdf.

Väl mött!

för styrelsens räkning, Lasse Linusson, ordförande Gotlands schackförbund