"Hållbar hälsa". Det är namnet på ett projekt som sedan en tid bedrivs på Wisbygymnasiet. Gotlands schackförbund är med. Maria Diurlin på Wisbygymnasiet och Annelie Blixt, från RF-Sisu Gotland leder projektet och svarar här gemensamt på några frågor om vad det hela går ut på.

Vad är syftet?
Att stärka, mobilisera och engagera våra ungdomar, alla ungdomar på gotland behövs. Genom projektet hållbar hälsa vill vi stärka individers psykiska välmående, sociala grupptillhörighet och motverka socioekonomiska skillnader - detta genom fysiska aktiviteter som ungdomarna själva önskar och eller efterfrågar, dock utan bedömning och krav på prestationer. Projektet jobbar efter devisen ”låga trösklar”. Under tre år ska projektet pågå. Det finansieras med medel från den europeiska socialfonden, ESF. Gotlands schackförbunds engagemang startade i januari och har bestått i flera besök på skolan från Gotlands schackförbunds ordförande Lasse Linusson. Från skolan har också Ingemar Lindell, sistaårselev och schacktränare för Visby SK:s juniorer deltagit. Som mest har åtta deltagare samlats för schackspel och samvaro. Gotlands SF sökte och beviljades medel från "Region-miljonen" som RF Sisu Gotland hanterar. För de pengarna har schackspel av svensk tävlingsmodell och schackklockor placerats ut på skolan. Nu i vår kommer också ett stort uteschack att placeras på skolgården.
Vad var ursprunget till projektet?
Rörelse är en viktig förutsättning för människans hälsa och välbefinnande. Rörelse och motion har inte bara positiva fysiska effekter utan flertalet studier visar också positiva effekter på människors psykiska hälsa och förmågor som inlärning och koncentration. Undersökningar har visat att det finns flera som ej klarar sin gymnasieexamen och denna negativa trend vill projektet motverka.
Vad ryms i projektet (vad har man sysslat med utöver schack alltså)?
Flertalet olika idrottsföreningar är involverade i projektet genom att kostnadsfritt för elever och personal erbjuda aktiviteter. Utöver dessa finns även privata hälsoaktörer som är engagerade.
Hur tycker ni det har fungerat med schacket?
Engagemanget från er har varit toppenbra. Vi ser att det är återkommande elever på denna aktivitet - vilket tyder på att eleverna är intresserade. Som en off-spin till samlingarna i cafeterian har också en grupp gymnasieelever med behov av särskild anpassning av undervisning och skolmiljö fått tillfälle att spela schack på skoltid, besök som uppskattats av såväl eleverna, lärarna, som Gotlands schackförbund.

Schackspel på Wisbygymnasiet.