Gotlands schackförbunds årsmöte som genomfördes söndagen den 24 mars blev en mycket välbesökt tillställning, med inte mindre än 22 deltagare. När hände det senast? Visby SK, Hemse ASK, Schack Matt SK, Öja skolschackklubb och Burgsvik Alva SK hade representanter på plats och röstlängden upptog 20 personer, inklusive de som lämnat fullmakt till annan.

Efter årsmötet och det direkt därpå följande konstituerande mötet består styrelsen av:

  • Lasse Linusson (ordförande)
  • Roger Jakobsson (vice ordförande)
  • Sture Arrhed (sekreterare)
  • Michael Källström (kassör)
  • Marcus Uneson (webbansvarig)
  • Pontus Klingenström (ledamot)
  • Andrée Lundin Varg (suppleant)
  • Ingemar Lindell (suppleant)

Revisorer är Öystein Berge och Martin Karlsson med Shamima Aktar och Jakob Blom som suppleanter. Kenneth Holm utsågs till valberedare.

På mötet närvarade även Peder Wennersten, idrottskonsulent på RF Sisu Gotland, med schack som ett av sina ansvarsområden; samt hans konsulentkollega från RF Sisu Gotland, Shamima Aktar, i egenskap av delegat för Hemse allmänna SK (där hon och dottern spelar schack).

Styrelsen hade nöjet att avge en ekonomisk berättelse där omsättningen närapå fördubblats jämfört med föregående år. Medlemsavgifterna ökade från drygt 18 000 kronor till cirka 23 500 kronor. Än mer ökade ungdomsbidragen, från strax över 6 000 kronor till närmare 26 000 kronor.

Siffrorna speglar den starka utveckling som schacket på Gotland sett de allra senaste åren, där medlemsantalet nu på ett år ökat med 22 procent till 403 unika medlemmar under 2023 (antalet medlemskap var en bra bit högre). 309 av medlemmarna var juniorer, 94 seniorer. Av samtliga medlemmar var 37 procent kvinnliga medlemmar.

I styrelsens slutord i verksamhetsberättelsen står det:

2023 har varit ett mycket aktivt år för gotländskt schack, med Pia Cramlings
simultanföreställning som en tidig höjdpunkt. Medlemstalet har fortsatt att öka,
skolschacket har utvecklats positivt, både sett till omfattning och sportsliga resultat.
I distriktets tävlingar tar juniorer allt större plats. Fler ledare och fler medlemmar
beredda att ta på sig förtroendeuppdrag och andra insatser kvarstår högt upp på
önskelistan och som en utmaning för både Gotlands schackförbund och till distriktet
anslutna klubbar.

Styrelsen tackar medlemmarna för ett framgångsrikt 2023 och ser med tillförsikt
fram emot det kommande verksamhetsåret.

Undertecknad tackar för förtroendet att som (omvald) ordförande för Gotlands schackförbund få fortsätta att arbeta för att schacket på ön ska växa och breddas vidare.

Lasse Linusson, ordförande Gotlands schackförbund

Sture Arrhed, sekreterare i Gotlands SF och ordförande i Hemse ASK och Lasse Linusson, ordförande i Gotlands SF och kassör i Hemse ASK med pjäser som får illustrera hur schacket vuxit på ön.