Skolmästerskapet i schack, det individuella, för Gotland har avgjorts. Lördagen den 20 april samlades spelarna på lågstadiet och mellanstadiet för att göra upp om pokalerna.

Hemsegården var spelplatsen för låg- och mellanstadieeleverna som ville vara med och fajtas om titeln som skolmästare på Gotland. Till lågstadiegruppen kom åtta elever, till mellanstadiegruppen 13. De yngsta spelade alla mot alla, alltså sju ronder. De lite äldre spelade fem ronder med så kallad Monradlottning.

På lågstadiet byggde Didrik Wizen årskurs 3, Klinteskolan i Klintehamn och medlem i Hemse allmänna SK, staket och kammade hem förstapriser. På andra plats kom Malte Hagvall, årskurs 2 på Guteskolan i Visby och medlem i Visby SK och på bronsplatsen Noa Funk, årskurs 3 på Högbyskolan, Hemse och medlem i Hemse ASK. Flera deltagare tävlade för allra första gången - och ingen blev utan åtminstone en remi. Poäng räknades som i Schackfyran: vinst 3 poäng, remi 2, förlust 1 poäng.

Också på mellanstadiet fanns flera som debuterade i sådana här sammanhang. Viktor Sinnemark, årskurs 5, Högbyskolan och Hemse ASK var omutlig denna dag och tog full pott med fem raka vinster. På andra plats kom Eddie Björk, årskurs 6, St Hansskolan, en fin prestation och bra uppvärmning inför Skollag-SM där han är en av de som ska representera sin skola. Tredjeplatsen lade Algot Ahlström, årskurs 5 Havdhem/Öja skola och Hemse ASK-medlem beslag på - ingen dålig debut i mästerskapssammanhang!

Funktionärer från Gotlands schackförbund var Sture Arrhed, Marcus Uneson och Lasse Linusson. GSF riktar ett stort tack till hjälpsamma föräldrar som också bidrog till att tävlingen genomfördes friktionsfritt och under trevliga former.

Prispallen på mellanstadiet: Algot Ahlström, segraren Viktor Sinnemark och Eddie Björk.

Trean Noa Funkt, segraren i lågstadieklassen Didrik Wizén och tvåan Malte Hagvall.

Koncentration vid brädet. Närmast kameran Nazanin Bagheri, årskurs 4 och Orin Aktar, årskurs 5, båda elever på Högbyskolan.