Styrelse

Styrelse

vald vid årsmöte 20 juni 2021

Ordförande Lasse Linusson
Vice Ordförande Roger Jakobsson
Sekreterare Mattias Sollerman
Kassör Michael Källström
Webbansvarig Marcus Uneson
Suppleant Emil Åkerman
Suppleant Axel Åkerman

Övriga funktioner

Ungdomsansvarig Lasse Linusson
Valberedning Pontus Klingenström
Revisor Bosse Dahlby …
mer ...